Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Začala příprava na Noc kostelů

Připraveny budou komentované prohlídky, koncerty, workshopy či divadelní představení. Zpřístupněny budou rovněž některé veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady. Pro návštěvníky bude vytvořen průvodce s programem jednotlivých kostelů, k dispozici budou také další informační materiály. Jak za organizační tým pražské arcidiecéze připomíná P. Miloš Szabo, význam této akce není pouze společenský a kulturní, ale i náboženský. „Otevřením našich kostelů a modliteben, stejně jako vzájemnou spoluprací při or­ganizaci Noci kostelů totiž můžeme symbolicky ukázat otevřenost našich církví a křesťanských sborů pro di­alog se světem a zároveň ochotu všech křesťanů o sjednocení nejen mluvit, ale něco společně také podniknout,“ říká žižkovský farář. Mottem letošního ročníku je úryvek ze Žalmu 77: „Připomínám si noc co noc, jak jsem na struny hrával, v srdci přemítám a duch můj hloubá.“

V současné době se v pražské arcidiecézi k Noci kostelů přihlásilo na padesát chrámů (v celé České republice je to asi 150 kostelů) a organizátoři předpokládají, že se jejich počet ještě minimálně zdvojnásobí. Zvány jsou všechny kostely a modlitebny křesťanských církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví. K Noci kostelů přihlašuje jednotlivé kostely duchovní správce farnosti. V pražské arcidiecézi je kontaktní osobou Kristina Poláčková (polackova@apha.cz). Je potřeba se přihlásit nejpozději do 28. března 2011. Předpokládá se, že organizátoři budou respektovat cíle a teze Noci kostelů (které jsou uveřejněny na www.nockostelu.cz/informace) a že si vytvoří vlastní program pro místní kostel.

První Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) proběhla v roce 2005 ve Vídni a během čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. V roce 2009 „překročila hranice“ a zapojily se do ní kostely v Brně a Plzni. V roce 2010 se otevřely kostely a modlitebny ve 199 městech a obcích celé České republiky včetně Prahy a okolí. Otevřeno bylo 418 kostelů a zaznamenáno bylo celkem čtvrt milionu návštěvnických vstupů. Jen v pražské arcidiecézi napočítali organizátoři přes 50 000 návštěvníků. V letošním roce Noc kostelů překračuje další hranice, tentokrát do sousedního Slovenska. Ve stejný den a pod stejným vizuálním stylem se tedy Noc kostelů bude konat poprvé již ve třech středoevropských zemích.

Soudě podle reakcí návštěvníků i médií se loňský ročník těšil velkému zájmu nejširší veřejnosti. Návštěvníci velmi oceňovali vstřícnost organizátorů a především kněží, kteří byli k dispozici promluvit s kýmkoli, kdo projevil zájem. Často se ozývalo, že jde o událost, která představuje skvělý způsob, jak představit bohatství křesťanské víry také ostatní společnosti. (Aleš Pištora)

Informace o Noci kostelů mohou návštěvníci sledovat na webových stránkách www.nockostelu.cz.

10. 02. 2011