Vyhledávání Menu

Začalo přihlašování k letošní Noci kostelů

Od 1. února 2015 se farnosti a sbory na území pražské arcidiecéze opět mohou přihlašovat k Noci kostelů, která se letos koná v pátek 29. května. Duchovní a umělecké bohatství křesťanských chrámů během této tradiční akce každoročně přitahuje pozornost tisíců návštěvníků.

„Tato noc může být připomínkou velikonoční noci, noci osvobození a noci světla, která dává možnost nalézt a porozumět smyslu vesmíru a života každého z nás. Více vám poví architektura a umění, které po věky hovoří k návštěvníkům kostelů. Vašimi průvodci budou také samotní organizátoři, kteří vás uvítají a kterým jsem za jejich službu a spolupráci velmi vděčný,“ říká k Noci kostelů kardinál Dominik Duky.

Noc kostelů je pozváním pro každého, aby bez ostychu a bez zábran vstoupil do křesťanských chrámů a mohl obdivovat jejich duchovní a umělecké bohatství. Nejde však jen o setkání s krásou architektury či výtvarného umění a hudby, ale současně také s tím, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů a co už po dva tisíce let do kostelů přivádí věřící. V loňském roce se k Noci kostelů připojilo více než 1 400 kostelů a modliteben a v celé České republice bylo zaznamenáno na 450 000 návštěvnických vstupů.

K Noci kostelů se mohou přihlásit všechny křesťanské kostely a modlitebny těch církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví. Konkrétní kostel přihlašuje farář anebo kazatel na emailovou adresu Nockostelu.Praha@gmail.com. Samotný program je vždy věcí místních lidí. Více na www.nockostelu.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 04. 02. 2015