Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Začátek adventu v pražské katedrále

„Adventus“ je latinsky příchod. V křesťanství označuje příchod Mesiáše, který byl očekáván židovským národem a uskutečnil se vtělením Ježíše Krista, jeho prvním příchodem. V liturgii je advent obdobím čtyř týdnů, které předchází době vánoční a představuje současně začátek liturgického roku. První část adventu soustřeďuje pozornost věřících na očekávání příchodu Krista, druhá připravuje oslavu Vánoc. Typickým symbolem je adventní věnec se čtyřmi svícemi, které se postupně rozsvěcují. První počátky slavení adventu se objevují v jižní Galácii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. - 13. století je advent začátkem liturgického roku. Adventní věnec má svůj původ v 19. století v Německu. Adventní zamyšlení Mons. Bohumila Koláře naleznete na stránkách http://tisk.cirkev.cz.

Po celou dobu adventní - od 28. listopadu do 23. prosince 2010 - se konají v chórové kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha již tradičně ranní mše svaté se zpívanými roráty. Jejich přehled naleznete zde.

Roráty jsou liturgicko-hudební forma ranní mariánské adventní mše. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy "Rorate coeli desuper..." (Rosu dejte shůry...). (Aleš Pištora)

24. 11. 2010