Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Začátek Roku kněží v pražské arcidiecézi

Začátek Roku kněží bude v pražské katedrále připomenut mší svatou již 19. června 2009 o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v 18:00. V tento Den modliteb za posvěcení kněží zahájí Rok kněží papež Benedikt XVI. modlitbou nešpor. Svatý otec vyhlásil Rok kněží dne 16. března 2009 při příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana Maria Vianneye, faráře arského. Během tohoto jubilejního roku, který potrvá od 19. června 2009 do 19. června 2010, Benedikt XVI. prohlásí sv. Jana Maria Vianneye patronem všech kněží na celém světě.

Biskup Václav Malý chápe Rok kněží jako „... pozvání na cestu za Kristem, jehož přesvědčivými a pravdivými učedníky mají být zvláště (nikoliv výlučně) ti, kdo přijali svěcení a zasvětili se k hlásání radostné zvěsti o milosrdném a vtěleném Božím Synu Ježíši“. Během tohoto Roku bude vydána mj. Směrnice pro zpovědníky a spirituály spolu se souborem textů papeže, které se týkají základních témat o životě a poslání kněze v současné době. Kongregace pro klérus po dohodě s diecézními biskupy a představenými řeholních společenství podpoří a bude koordinovat různé duchovní a pastorační iniciativy, které umožní lépe pochopit, jak důležitá je role a poslání kněze v církvi a současné společnosti a jak je nutné posílit trvalou formaci kněží tím, že se propojí s formací seminaristů. (ap)

17. 06. 2009