Vyhledávání Menu

Záchrana fary v Mnichovicích

Vlastník: Římskokatolická farnost Mnichovice

 

48033 48034 48035

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Představujeme úspěšný projekt ve výzvě  MAS Říčansko 1/ 2013

 

  Záchrana fary v Mnichovicích

 

48036

 

  V horní části Masarykova náměstí  v Mnichovicích se nachází farní areál značné historické hodnoty. Stavebně se vyvíjel od doby pozdního baroka, přes klasicismus a 19. století. Farní budova byla postavena spolu s gotickým kostelem v 30. letech 14. století. Původně byla dřevěná s doškovou střechu. Současná farní budova byla postavena v letech 1721 - 1722.  V roce 1828 proběhla přestavba, při které byly odstraněny klenby oken a dveří. Poslední velká oprava proběhla ve třicátých letech 20. století. V současnosti  se střecha farní budovy nachází v havarijním stavu, střešní krytina  se rozpadá a praská. Dochází k zatékání dešťové vody do konstrukce krovu.

  V tomto roce proto zažádala mnichovická farnost společně s Arcibiskupství pražským o dotaci v rámci Výzvy MAS Říčansko 1/2013. Dne 25.5.2013 byl tento projekt vybrán Výběrovou komisí a následně dne 28.5.2013 schválen Programovým výborem k podpoře z Programu rozvoje venkova, Osy IV. Leader. Bezprostředně po schválení a zaregistrování projektu vyhlásila farnost výběrové řízení na výběr zhotovitele. V tuto chvíli je již podepsána smlouva o dílo a v průběhu měsíce října dojde k zahájení realizace této tolik potřebné stavební obnovy.

Projekt je financován EU z Programu rozvoje venkova - Leader a realizován s podporou MAS Říčansko o.p.s.

      Aleš Pešat, 9/2013

 

08. 10. 2015