Vyhledávání Menu

Záchrana varhan v kostelech Všech svatých - Oleška a sv. Šimona a Judy - Vitice

Římskokatolická farnost Kostelec nad Černými Lesy


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí


Záchrana varhan kostelecké farnosti

 
4463 4464
Varhany Rejny a Černého v Olešce Varhany K. Schiffnera ve Vitici

V květnu 2011 byla prostřednictvím MAS Podlipansko podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci opatření IV.I.2. Realizace místní rozvojové strategie, Fiche 1 Venkov a kulturní dědictví.
Po obhajobě byl projekt "Záchrana varhan kostelecké farnosti" vybrán k realizaci a koncem roku 2011 byla podepsána dohoda na SZIFu.
V březnu a dubnu 2012 proběhl výběr zhotovitele. Vlastní práce na záchraně obou varhan začnou v klimaticky příznivých měsících - předpokládáme od počátku června 2012.
Práce by měly být ukončeny po prázdninách. Můžeme se tak těšit, že s novým školním rokem zazní na obou kůrech zachráněné varhany.

celý text naleznete zde...

 
47571 47572 47573 47574


08. 10. 2015