Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Žáci základní školy sv. Voršily vytvořili papírový Maxibetlém

Podle slov školního kaplana P. Pavla Budského usilují tvůrci Maxibeltéma o zapsání tohoto výrobku do České knihy rekordů jako betléma s největším počtem papírových figurek.

Základní škola sv. Voršily v Praze – fakultní škola Pedagogické fakulty UK, škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků – je plně organizovaná základní škola s osmnácti třídami 1. až 9. ročníku. Ve škole se vzdělává na 450 žáků. Škola zajiš!uje a poskytuje možnost plnění školní docházky také formou individuálního – domácího vzdělávání.

Škola je otevřená všem, kteří chtějí realizovat svobodu a právo na výchovnou orientaci a přijímají výchovně vzdělávací program školy. Nabízí křes!anský výchovný projekt, efektivní metody a formy vyučování, důvěryhodné, bezpečné a spolupracující školní prostředí. Nabízí všem žákům výuku anglického, francouzského a německého jazyka od 3. a 6. ročníku.

V budově školy se nachází plavecký bazén, tělocvična a gymnastický sál, knihovna, dílna, cvičná kuchyň a oratoř. Škola má hřiště uzpůsobené pro míčové hry. Je vybavena informačními a komunikačními technologiemi, které jsou zpřístupněny žákům a jsou využívány při výuce.

Pedagogický sbor tvoří křes!ansky smýšlející pedagogové – učitelky a učitelé, vychovatelky, speciální pedagogové, výchovný poradce a metodik prevence a školní kaplan. Sbor se vyznačuje vysokou aprobovaností a další vzdělávání, které je plně podporováno vedením školy, přispívá k pedagogické erudici, jež je předpokladem pro úspěšné vzdělávání žáků.

Kontakt: Základní škola sv. Voršily, Ostrovní 9, 110 00 Praha 1, tel.: 224 931 495, 224 934 646, e-mail: zcs.ostrovni@volny.cz; http://www.volny.cz/zcs.ostrovni

Zdroj: Zpravodaj pražské arcidiecéze 10/2008

Foto: ilustrační

(aj)

16. 12. 2008