Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Začíná cyklus postních kázání

V duchu tradice postní doby chtějí farnost při pražské katedrále a akademická kapitula u kostela Všech svatých společně nabídnout cyklus postních kázání. Letos se budou věnovat výkladu starozákonních a novozákonních čtení, která každoročně zaznívají při velikonoční vigilii. Cyklus kázání pronesou biblisté Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy dr. Jaroslav Brož a doc. Josef Hřebík.

Čtvrtek 21. 2. 18:00   Vše dobré má původ v jediném Dobrém aneb Sedm stvořitelských dní (Gn 1, 1-2, 2)

Čtvrtek 28. 2. 18:00   Zkouška víry otce věřících aneb Příběh (ne)uskutečněné oběti (Gn 22, 1-18)

Čtvrtek 7. 3. 18:00     Od strachu ze smrti k oslavě Pána života aneb Suchou nohou přes moře (Ex 14-15)

Čtvrtek 14. 3. 18:00   Odumření hříchu a život pro Boha aneb Křestní znovuzrození (Řím 6, 3-11)

Čtvrtek 21. 3. 18:00   Proč hledáte mrtvého mezi živými? aneb Počátky velikonoční víry (Lk 24, 1-12)

Velikonočním svátkům v židovském světě předcházelo několik dní postní praxe. Mezi křesťany se tato krátká postní příprava záhy rozvinula do velké čtyřicetidenní postní doby. Quadragesima, jak se jí začalo říkat, sloužila k usilovné přípravě církve na velikonoční slavení Kristovy smrti a vzkříšení, na křest katechumenů i na smíření kajícníků s Bohem a s církví. Častěji než v ostatních dnech roku byla svolávána shromáždění církevní obce. Křesťané se scházeli k modlitbám, ke čtení Písma svatého a k vyučování ve víře. I když si v pozdějších staletích ne všechny uvedené prvky uchovaly stejnou vážnost, jedna charakteristika postní doby zůstala konstantou: intenzivnější život modlitby, častější shromáždění církve a zvěstování evangelia. (Jan Kotas)

11. 02. 2013