Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Začíná III. ročník mezinárodního festivalu Mene Tekel

Program mezinárodního festivalu a konference Mene Tekel, kterou pořádaná občanské sdružení Umění bez bariér, hl. m. Praha, Konfederace politických vězňů ČR a Ústav pro studium totalitních režimů, je velmi bohatý. Organizátoři připravili sedm dní k oživení paměti a (s)vědomí české společnosti, představeny budou svědectví bývalých politických vězňů, umělecká reflexe doby totality v českém filmu, objektivní pohled historiků, filmové a televizní dokumenty, knihy s příběhy živoucích legend, verše žalářovaných mužů a žen, rozsudky, dopisy, osobní věci vězněných, pohled dětí na druhou polovinu dvacátého století a promluví zahraniční osobnosti zabývající se otázkami totality.

Ekumenickou bohoslužbu za popravené, umučené, zemřelé politické vězně v rámci festivalu budou sloužit kardinál Miloslav Vlk a předseda Ekumenické rady církví Dr. Pavel Černý v neděli 1. března 2009 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Hudební část povede regenschori katedrály MgA. Josef Kšica. Spoluúčinkuje pěvecký sbor ČVUT, sbormistr Jan Steyer.

Název festivalu pochází z nápisu „Mené, mené, tekel, ú-parsín“ napsaného na stěně královského paláce krále Belšesara. Jak můžeme číst u proroka Daniela v 5. kapitole, byla tato věta varováním pro pyšného krále, syna mocného Nabúkadnesara, který se podle Danielových slov (kniha Daniel 5,24) povýšil nad Pána nebes. „Proto bylo od něho posláno zápěstí ruky a napsáno toto písmo. Toto pak je písmo, které bylo napsáno: »Mené, mené, tekel ú-parsín«. Toto je výklad těch slov: Mené - Bůh sečetl tvé kralování a ukončil je. Tekel - byl jsi zvážen na vahách a shledán lehký. Peres - tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům. Belšasar hned poručil, aby Daniela oblékli do purpuru, na krk mu dali zlatý řetěz a rozhlásili o něm, že má v království moc jako třetí. Ještě té noci byl kaldejský král Belšasar zabit.“

Více informací o bohatém programu tohoto festivalu naleznete na stránkách http://www.menetekel.cz. (ap)

18. 02. 2009