Vyhledávání Menu

Začíná obnova poutního areálu baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

 

88460

Foto: Štěpán Svoboda

 


Rozebráním památkově chráněných varhan a prvním kontrolním dnem za účasti odborníků z Národního památkového ústavu, památkové péče Středočeského kraje a Arcibiskupství pražského byla 30. srpna 2017 zahájena rozsáhlá obnova Areálu baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.

Restaurátorské práce na varhanním stroji uskuteční varhanář Petr Stehlík z Hodonína, se kterým uzavřel vlastník objektu – Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi smlouvu na základě výsledku otevřeného výběrového řízení.

Varhanní stroj vestavěl v letech 1916-17 staroboleslavský varhanář Bohumil Paštika do nádherné třískříňové barokních skříně od Jana Bohumíra Halbicha z r. 1738. Romantické varhany o dvou manuálech s pedálem o celkovém počtu 30 znějících rejstříků se dochovaly dodnes v původní podobě bez významných změn, ale ve špatném technickém stavu, který značně omezoval a v některých částech roku až znemožňoval jejich využití. Varhany se vyznačují pestrou škálou charakteristických flétnových a zejména smykavých hlasů, dispozici obohacují čtyři jazykové rejstříky. Nedotčena je původní Paštikova charakteristická intonace. Bohatá romantická dispozice vybízí varhaníka k rozvinutí improvizačního umění při bohoslužbách a varhanních koncertech.

Náročná obnova varhan a baziliky by měla být dokončena v červnu roku 2019.

Projekt "STARÁ BOLESLAV - KOLÉBKA ČESKÉ STÁTNOSTI - Mariánský komplex" je podpořen v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kde se jedná o investiční prioritu s názvem "Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví". 

Štěpán Svoboda, 09/2017

 

88465

 

Fotogalerie

 

 

Anna Pincová 08. 09. 2017