Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Začíná výstava "Byli jsme dětmi"

Od 17:00 hodin proběhne také beseda s pracovníky Rozvojového střediska o aktuálních projektech nejen v Indii, ale i dalších cílových rozvojových zemích. Výstavu, která se po úspěšném provedení v Jablonci nad Nisou přesouvá do Prahy, připravil její autor Václav Landovský ve spolupráci s projektem ADOPCE NA DÁLKU® Arcidiecézní charity Praha. Výstava proběhne pod záštitou prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, děkana 1. LF UK.

Minulý rok (2008) vyšla v nakladatelství Triton o projektu adopce na dálku také kniha s názvem „Vzdělání na dosah“. Jedná se o sborník článků zachycujících zkušenosti z realizace projektu v jeho cílových zemích. Součástí knihy je také několik zamyšlení nad základní ideou projektu – rozvoj prostřednictvím vzdělání v nejchudších oblastech světa. Autory textů jsou nejen pracovníci tohoto projektu, ale také osoby s projektem spřízněné a lidé známí z veřejného dění. Za všechny lze jmenovat známou reportérku Pavlu Jazairiovou nebo zakladatelku projektu v Ugandě Lenku Černou. Úvod ke knize napsal primas český a arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk. Publikace rovněž obsahuje poměrně rozsáhlou komentovanou obrazovou přílohu. (ap)

12. 03. 2009