Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Začíná výstava Královský sňatek

Výstava připomíná prvního českého krále z rodu Lucemburků a jeho rodinu, představuje i osobnost královny Elišky, její přemyslovské kořeny a hlavní protagonisty královského dvora. Architektura Domu U Kamenného zvonu poskytuje nenahraditelný autentický rámec pro vzpomínanou historickou událost, včetně prostor s původními malbami a fragmenty originální sochařské výzdoby fasády i interiérů. Návštěvníci si mohou prohlédnout původní gotické sklepy, seznámit se se stavebním vývojem Domu U Kamenného zvonu a s růstem terénu a zástavby od konce 13. do počátku 14. století v té části Staroměstského náměstí, na němž byl dům postaven.

Kromě Domu U Kamenného zvonu v roli hlavního exponátu jsou těžištěm výstavy předměty z oblasti zlatnictví, iluminované rukopisy a archivní dokumenty. Ústředním exponátem výstavy je český královský poklad, nalezený ve Slezské Středě, jehož hlavní část – svatební koruna – byla zvolena emblémem výstavy. Návštěvníci mohou obdivovat krásu královských pečetí a zlatnického umění, dozví se o pokladech mincí ukrytých v Janově době v Praze i mimo Prahu, zastaví se v původní soukromé kapli nad vzácnými relikviáři, zhotovovanými pražskými zlatníky. Budou moci nahlédnout do dobových iluminovaných rukopisů a sledovat dramatické děje rodiny Jana Lucemburského při výpravě za císařskou korunou do Říma v letech 1310–1313 zachycené v obrazové kronice objednané arcibiskupem trevírským, Balduinem Lucemburským, bratrem císaře Jindřicha VII.

Výstava ukazuje také dobový kontext, architektonickou podobou zástavby pražského území mezi Pražským hradem a Vyšehradem v roce 1310 a také životní styl Pražanů na konci 13. a v první polovině 14. století. Hlavní část výstavy je připravována týmem předních českých i zahraničních odborníků z řad historiků a historiků umění pod vedením PhDr. Kláry Benešovské, CSc. Výstava je otevřena od 4. listopadu 2010 - 6. února 2011, denně kromě pondělí 10 – 20 hodin.

Výstavu pořádá Muzeum hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy a Archiv hlavního města Prahy za podpory Magistrátu hlavního města Prahy. Je pořádána ve spolupráci s Národním muzeem (Praha) a za podpory Ústavu dějin umění AV ČR a Polského institutu v Praze. Zápůjčky pro výstavu poskytla řada významných českých i zahraničních institucí. Mezi jinými např. Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze. Záštitu nad výstavou kromě kardinála Miloslava Vlka převzali také primátor hlavního města Prahy Pavel Bém, primátor partnerského města Lucemburk Paul Helminger a velvyslanec Lucemburského velkovévodství v České republice Jean Faltz. (www.kralovskysnatek.cz, Aleš Pištora)

04. 11. 2010