Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Začíná výstava "Tak blízko, tak daleko"

Vernisáž výstavy se koná v úterý 10. února 2009 od 18 hodin v Café Therapy (Školská 30, Praha 1). Součástí večera bude beseda s pracovníky Charity ČR o aktuálním stavu rozvojové pomoci a individuální pomoci dětem z nejslabších sociálních rodin v Čečensku. Výstava potrvá do pondělí 9. března 2009. Vstup je zdarma.

Jindřich Štreit vytvořil svá díla během návštěvy uprchlických táborů a dětských školek provozovaných Českou katolickou charitou v Čečensku-Ingušsku. Významný český fotograf proslulý zejména černobílými fotografiemi se sociální tematikou, tehdy nafotil na 180 filmů. Z nejlepších černobílých snímků vznikla kniha „Tak blízko, tak daleko“ (vydalo Spacium, o.p.c a Sdružení Česká katolická charita v roce 2003), která získala titul Nejlepší fotografická kniha roku.

Český fotograf Jindřich Štreit se narodil roku 1946 ve Vsetíně. Vystudoval gymnázium v Rýmařově a pokračoval ve studiu na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor výtvarná výchova.

Již za doby studií se zúčastnil řady fakultních výstav a soutěží a svoji závěrečnou zkoušku navíc ukončil i svojí první samostatnou výstavou. Od roku 1972 se cíleně věnoval fotografování života na vesnici, fotografování portrétů a fotografování romského života. V letech 1974-1977 absolvoval Školu výtvarné fotografie, pro závěrečnou práci zvolil téma divadelního zákulisí. V roce 1982 se zúčastnil nepovolené výstavy neoficiálních výtvarných umělců. Tajnou policií byl vzat do vazby a následně byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 10 měsíců s podmíněným odkladem na dva roky za údajné hanobení republiky a jejího představitele.

V současné době vyučuje dokumentární fotografii na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze, kde v roce 2000 habilitoval a stal se docentem pro obor fotografie. Jindřich Štreit každé léto organizuje výstavní expozice na hradě Sovinec, je členem Umělecké besedy, Pražského domu fotografie. Realizoval na 500 autorských výstav, je autorem 20 publikací. (ap)

10. 02. 2009