Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Začínají dny otevřených dveří kostelů sv. Václava

Každou sobotu od 17. ledna do 14. února mohou lidé navštívit jeden z pěti svatováclavských kostelů pražské arcidiecéze. Prvním kostelem, který přivítá zájemce o historii a umělecké předměty, jež jsou součástí chrámového interiéru, je románská bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi. Komentované prohlídky zde budou od 10 a 13 hodin. Od 10:00 do 17:00 bude kostel přístupný veřejnosti.

Tato bazilika sv. Václava byla od počátku zamýšlena jako velké mauzoleum nad hrobem největšího českého světce. Založil ji kníže Břetislav I. kolem r. 1042 a zřídil při ní v r. 1052 kolegiátní kapitulu, nejstarší instituci tohoto typu v našich zemích. Prastarý kostel sv. Kosmy a Damiána, před jehož dveřmi byl sv. Václav zavražděn, byl pojat do nové stavby. Stavba má půdorys trojlodní románské baziliky, která si až dodnes uchovala původní stavební dispozici a základy obou věží při západním průčelí. Jejím srdcem se stala románská krypta uchovávající původní hrob sv. Václava. (ap)

PŘEHLED KOMENTOVANÝCH PROHLÍDEK JEDNOTLIVÝCH KOSTELÚ

17. 1.   So       10:00-17:00    Stará Boleslav, románská bazilika sv. Václava – místo umučení sv. Václava – Komentované prohlídky budou od 10 a 13 hodin. Od 10:00 do 17:00 bude kostel přístupný veřejnosti.

24. 1.   So       10:00-17:00    Praha 9 – Prosek, U Proseckého kostela, románský kostel sv. Václava – místo, kde se zavražděný sv. Václav zjevil svému synovci knížeti Boleslavu II. a nabádal ho ke zbudování svatyně – Komentované prohlídky budou od 10, 12, 14 a 16 hodin. Od 10:00 do 17:00 bude kostel přístupný veřejnosti.

31. 1.   So       10:00-17:00    Praha 5 – Smíchov, Nám. 14. října, novorenesanční bazilika sv. Václava – významná sakrální architektura Prahy od Antonína Barvitia – Komentované prohlídky budou od 10, 12, 14 a 16 hodin. Od 10:00 do 17:00 bude kostel přístupný veřejnosti.

7. 2.     So       10:00-17:00    Praha 10 – Vršovice, Nám. Svatopluka Čecha, konstruktivistický kostel sv. Václava ve Vršovicích – jedna z nejvýznamnějších staveb Josefa Gočára – Komentované prohlídky (včetně detailní prohlídky varhan) budou od 10 a 13 hodin. Od 10:00 do 17:00 bude kostel přístupný veřejnosti.

14. 2.   So       ZMĚNA: 9:00-16:00    Praha 1 – Hradčany, Pražský hrad, Svatováclavská kaple katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha - speciální prohlídky nejposvátnějšího místa České země – Komentované prohlídky (včetně detailní prohlídky Svatováclavské kaple) budou začínat vždy v celou hodinu od 9:00 u vchodu z Vikářské ulice. Poslední prohlídka začne v 15:00. Maximální počet osob pro jednu skupinu je 50. Ostatní budou muset počkat na další prohlídku. Od 9:00 do 16:00 je katedrála přístupná veřejnosti.
14. 01. 2009