Vyhledávání Menu

Začínají hudební Svatováclavské slavnosti


V pražském kostele Panny Marie pod řetězem začal 4. září 2016 již 25. ročník mezinárodního festivalu duchovní hudby Svatováclavské slavnosti, nad nímž převzal záštitu pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Na různých místech v Praze potrvá do 2. října a bude prezentovat umění s duchovním kontextem.


68203


Festivalové akce jsou pořádány v historicky autentických prostorách, do nichž má návštěvník obvykle zřídkakdy příležitost vstoupit. Těžiště festivalových akcí spadá tradičně mezi svátek sv. Ludmily 16. září a svátek sv. Václava 28. září. Náplň festivalu se dramaturgicky dělí dvou částí: koncerty a akce liturgického charakteru, obohacené o kvalitní hudební program. Mezi ty druhé patří každoroční pouť a zastavení v malebném klášteře v Hájku u Hostivice, u nejstarší́ lorety na sever od Alp, která se koná 10. září. Dále jsou to bohoslužby v den svátku sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě 16. září a především české zpívané nešpory a mše svatá ze svátku sv. Václava v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 28. září.

Festival Svatováclavské slavnosti vznikl v roce 1992 jako společná iniciativa Prahy a Společnosti pro duchovní hudbu. Cílem je obohatit kulturní život města prvkem, který byl po dlouhá léta vytlačován. Mezinárodní festival představuje umění zejména těch duchovních kultur, které historicky utvářejí a ovlivňují kulturní život v Praze, tedy katolicismus, protestantismus, judaismus a pravoslaví. Více na www.svatovaclavske.cz. (www.svatovaclavske.cz)

Aleš Pištora 06. 09. 2016