Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Začínají letošní Hrádecké poutě

Na poutě, spjaté s uctíváním gotické sochy Panny Marie Hrádecké, jsou každým rokem zváni biskupové a ostatní významní představitelé církve. Mše svaté se konají v 9.00, v 11.00 (hlavní mše svatá venku před kostelem) a v 16.00 hodin. Kromě mší probíhá každou ze tří nedělí také mariánská pobožnost u poutní studánky s katechezí o víře, která začíná vždy ve 14.30 hodin. Kromě pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP, převora Benediktinského arciopatství P. Prokopa Siostrzonka OSB a vlašimského faráře a vikáře P. Jaroslava Konečného budou mít věřící příležitost setkat se také s biskupským vikářem pro pastoraci P. Michalem Němečkem, převorem administrátorem Želivské kanonie P. Jindřichem Zdíkem Zdeňkem Charouzem O. Praem či představeným mariánů v Čechách a na Slovensku P. Ryszardem Wojciechowskim MIC a dalšími. Podrobný program Hrádeckých poutí lze nalézt na www.hradek.speaker.cz.

Hrádek u Vlašimi je mariánským poutním místem Podblanicka. První zpráva o zdejším kostele sv. Matouše je z roku 1386. Patronátním právem disponovali majitelé tehdejší hrádecké tvrze. Hrádek s pustou a patrně vypálenou tvrzí i se vsí Ctiboř získalo koupí v roce 1547 město Vlašim. Ke kostelu byla po roce 1681 přistavěna boční kaple pro milostnou sochu Panny Marie, a krátce na to i protilehlá kaple, která je zasvěcena sv. Josefovi, čímž získal půdorys kostela podobu kříže.

Farnost Hrádek je od roku 1994 v duchovní správě Kongregace kněží Mariánů. Ti pracují v 18 zemích světa a jejich zakladatelem je mariánský ctitel Bl. Stanislaw Papczinski. Kongregace Mariánů vznikla v roce 1673 a její hlavní náplní je apoštolská činnost dle vzoru sv. Pavla a pod ochranou Panny Marie. Roku 1994 byl vytvořen samostatný vikariát pro Čechy a Slovensko, který je součástí polské provincie mariánů. (Aleš Pištora, www.hradek.speaker.cz)

03. 07. 2013