Vyhledávání Menu

Zádušní mše svatá za dárce orgánů

V Den památky zesnulých 2. listopadu 2014 bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP od 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužit zádušní mši svatou za zemřelé dárce orgánů. Zazní Requiem v d-moll Wolfganga Amadea Mozarta.

Mši svatou bude ve svatovítské katedrále sloužit kardinál Duka v úctě ke všem dárcům orgánů a jejich rodinám, díky nimž dar života dostaly stovky nemocných. Darování orgánů ovšem v Česku stále není chápáno jako dar života bližnímu a počet pacientů čekajících na záchranu života transplantací narůstá. Na rozdíl od dárců, jejichž počet stagnuje. Důvody jsou jak medicínské, či zdravotně-ekonomické, tak i osobní. I když víra či náboženství není mnohdy hlavním důvodem odmítavého přístupu rodiny, ctít individualitu každého pozůstalého s ohledem na jeho víru nebo přesvědčení je jednou z hlavních podmínek úspěšného dárcovství. Bohoslužbě předcházela konference o etických otázkách dárcovství orgánů pořádaná pražským IKEM.

Papež Jan Pavel II. k darování orgánů ve své řeči k účastníkům XVIII. mezinárodního kongresu Transplantační společnosti v Římě v roce 2000 mimo jiné řekl: „Transplantace se postupně ukázaly jako platný prostředek k dosažení prvořadého cíle veškeré medicíny, jímž je služba lidskému životu. Právě proto jsem ve své encyklice Evangelium vitae naznačil, že jednou z cest rozvíjení autentické kultury života „je darování orgánů, provedené eticky přijatelným způsobem, proto, aby šanci na zdraví, ba i život samotný, dostali nemocní, kteří někdy již jinou naději nemají“ (čl. 86).“ Více na www.ikem.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 31. 10. 2014