Vyhledávání Menu

ZÁDUŠNÍ MŠE SVATÁ ZA KRÁLE VRATISLAVA


Ve čtvrtek 14. ledna 2016 se od 18.00 hodin koná v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě slavnostní vzpomínková bohoslužba za prvního českého krále a zakladatele Vyšehradské kapituly Vratislava II. Mši svatou bude v bazilice sv. Petra a Pavla spolu s kapitulou od 18.00 hodin sloužit Mons. Aleš Opatrný.


55440

Foto: http://www.kkvys.cz/

Mše svatá se na počest zakladatele Vyšehradské kapituly slaví každoročně již od 11. století. Vratislav založil Královskou kolegiátní kapitulu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě roku 1070 jako protiváhu kapituly svatovítské. Pro neshody se svým bratrem Jaromírem, který byl pražským biskupem v letech 1068 – 1090, dokonce sám přesídlil z Pražského hradu na Vyšehrad. Kapitula s titulem capitulum peringigna (tj. velmi významná kapitula) byla potvrzena papežem Alexandrem II, ale jako exemptní (tj. vyňatou z jurisdikce biskupa a podřízenou přímo Svatému Stolci) ji vyhlásil až papež Lucius II. roku 1144. Toto zvláštní postavení skončilo v 80. letech 18. století a dnes je podřízena arcibiskupu pražskému. Nejvyšší představitel kapituly – probošt – byl dosazován králem a po roce 1222 získal trvale do svých rukou hodnost královského kancléře. S vyšehradskou kapitulou je neodmyslitelně spjata historie celého Vyšehradu. Od svého založení se kapitula a její představitelé značnou měrou podíleli na jeho utváření.

Vratislav II., druhorozený syn knížete Břetislava I. a Jitky ze Svinibrodu, byl prvním českým králem. Českým knížetem byl od 28. ledna 1061 do dubna 1085, kdy za podporu císaře obdržel titul českého krále. Zároveň byl v letech 1085–1092 titulárním králem polským. V roce 1063 založil Vratislav II. moravské biskupství se sídlem v Olomouci. To mělo omezovat jak moc knížat, tak pražského biskupství. Vratislav obnovil sázavský klášter založený knížetem Oldřichem a roku 1079 podal u papeže žádost o všeobecné zavedení slovanské liturgie v zemi. Se svou žádostí však neuspěl. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 11. 01. 2016