Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Zádušní mše za P. Josefa Horehledě

Zádušní mši v kostele sv. Ignáce doprovodí orchestrální hudba skladatele Miloše Boka. Ke vstupu zazní Litanie ke všem svatým v provedení dechů a bicích. K obětování zahraje Smuteční hudba. Sanctus bude z Missa brevis, při rozloučení s rakví zazní mariánská píseň a při vynášení rakve Slavnostní intráda. K přijímání zazpívá dětský sbor školy Nativity.

Poslední rozloučení se bude konat také v sobotu 27. března 2010 v 10:30 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, kde bude po bohoslužbě jeho tělo uloženo na místním hřbitově.

P. Josef Horehleď SJ, zakladatel školy Nativity, odešel po dlouhé nemoci v pondělí 22. března po třetí hodině odpoledne ve svých 48 letech. Se zesnulým se jeho spolubratři jezuité, příbuzní a znamí naposledy rozloučí při mši svaté v sobotu 27. března v 10.30 v bazilice na Velehradě, kde bude po bohoslužbě jeho tělo uloženo na místním hřbitově.

Josef Horehleď pocházel z Modré u Velehradu. Narodil se 8. června 1961 v Uherském Hradišti a pokřtěn byl na Velehradě. Vyučil se zedníkem a maturoval na střední škole stavební. Po vojenské službě pracoval jako mistr odborného výcviku ve stavebnictví. Roku 1993 vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova v Kolíně a 15. srpna 1995 tam složil své první řeholní sliby. Studoval filozofii v Krakově a po pastorační praxi v Olomouci pak v Dublinu teologii.

Na kněze byl vysvěcen v roce 2003. Od roku 2004 působil jako ministr řeholního domu v Praze a současně připravoval založení Křesťanské základní školy Nativity, která v září 2008 v Děčíně-Křešicích otevřela svou první třídu. Několik let statečně odolával těžké nemoci a svým mnohým úkolům se věnoval až do posledních sil. Závěrečné měsíce pozemského života prožil v pražské komunitě.

Josef Horehleď měl velké nadání pro práci s mládeží, pedagogické schopnosti a neobyčejnou zručnost a tvořivost. Na jeho nápaditost a houževnatost vzpomíná rodná farnost, skauti, chlapci z rytířských táborů, mladí, kterým pomáhal při rozlišování životního povolání, a především spolupracovníci a žáci školy Nativity. Položil její základy, inspiroval ji a vedl v jejích začátcích. Byla jeho velkým snem a zůstává nerozlučně spojena s jeho jménem. Jako kněz rád sloužil především svátostí smíření a duchovním doprovázením a mnohým prospěl radou a chápavým slovem. (ap)

25. 03. 2010