Vyhledávání Menu

Zádušní mše svatá za Vratislava II. na Vyšehradě

V úterý 14. ledna 2013 se od 18.00 hodin koná v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě slavnostní vzpomínková bohoslužba za prvního českého krále a zakladatele Vyšehradské kapituly. Bohoslužbě bude předsedat probošt kapituly Mons. Anton Otte.

Mše svatá se na počest zakladatele Vyšehradské kapituly slaví každoročně již od 11. století. Vratislav založil Královskou kolegiátní kapitulu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě roku 1070 jako protiváhu kapituly svatovítské. Kapitula s titulem capitulum peringigna (tj. velmi významná kapitula) byla potvrzena papežem Alexandrem II, ale jako exemptní (tj. vyňatou z jurisdikce biskupa a podřízenou přímo Svatému Stolci) ji vyhlásil až papež Lucius II. roku 1144. Toto zvláštní postavení skončilo v 80. letech 18. století a dnes je podřízena arcibiskupu pražskému. Nejvyšší představitel kapituly – probošt – byl dosazován králem a po roce 1222 získal trvale do svých rukou hodnost královského kancléře. S vyšehradskou kapitulou je neodmyslitelně spjata historie celého Vyšehradu. Od svého založení se kapitula a její představitelé značnou měrou podíleli na jeho utváření. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 09. 01. 2014