Vyhledávání Menu

Zádušní mše za Karla IV. v katedrále

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude 29. listopadu 2013 pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP od 18.00 hodin sloužit zádušní mši svatou za císaře Karla IV.

Již za svého života Karel IV. ustanovil, aby na něho bylo pamatováno při bohoslužbách vždy v jeho úmrtní den. Každý rok se proto bez přerušení od 29. listopadu 1378 koná ve výroční den císařovy smrti rekviem na Karlštejně a také v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Loni zádušní mši sloužil pražský arcibiskup v kapli sv. Kříže vyzdobené gotickými deskovými obrazy Mistra Theodorika, kde bohoslužbu pro císaře kdysi celebroval první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Při příležitosti 635. výročí úmrtí českého a římského krále Karla IV. bude připomenuta památka úmrtí našeho předního panovníka nejprve v královské hrobce svatovítské katedrály modlitbou a položením kytice ke hrobu Karla IV. Po ní bude následovat mše svatá. (Aleš Pištora)

Zádušní mše za Karla IV. v katedrále

(Foto: František Rychetský)

Aleš Pištora 06. 12. 2013