Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Zahájení maďarského předsednictví EU

Ústředním bodem slavnostního zahájení předsednictví Maďarska bude v České republice mše svatá, kterou bude celebrovat pražský arcibiskup Dominik Duka OP. Koncelebrovat budou Mons. Henryk Muszyński, emeritní arcibiskup z Hnězdna, a biskup Asztrik Várszegi, arciopat benediktinského arciopatství v Pannonhalmu v Maďarsku. Mše svatá bude provázena zpěvem věhlasného maďarského sboru Schola Hungarica.

Následujícího oficiálního programu oslav v Břevnovském klášteře se spolu s maďarským velvyslance v České republice László Szökem zúčastní také předseda vlády České republiky Petr Nečas.

Předsednictví Rady se mění v šestiměsíčních intervalech. Každá země EU tedy střídavě po dobu šesti měsíců odpovídá za program jednání Rady a předsedá všem schůzkám, podporuje přijímání legislativních a politických rozhodnutí a zprostředkovává kompromisy mezi členskými státy. Rada je hlavní rozhodovací institucí Evropské Unie. Stejně jako Evropský parlament byla i Rada zřízena v padesátých letech zakládajícími smlouvami. Zastupuje členské státy a jejich schůzek se účastní jeden ministr z každé vnitrostátní vlády EU. Česká republika předsedala EU od ledna do června 2009. Maďarské předsednictví začíná rokem 2011 a v červenci ho od něj převezme Polsko. (Aleš Pištora)

04. 01. 2011