Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskupové a premiér zahájí přípravy cyrilometodějských oslav

Za den příchodu slovanský věrozvěstů Cyrila a Metoděje považuje tradice 24. květen (resp.  11. květen). Společná oslava k poctě sv. Cyrila a Metoděje chce tedy připomenout právě tento okamžik roku 863, který měl zásadní význam pro všechny slovanské národy. Příští rok si Česká republika spolu s dalšími středoevropskými zeměmi připomene 1150. výročí od této významné události. Pozván byl kromě jiných významných hostů také papež Benedikt XVI., počítá se s účastí ekumenického patriarchy Bartoloměje I.

Na programu oslav bude 25. května dopoledne uctění památky sv. Cyrila u jeho hrobu v bazilice sv. Klimenta, poté položí premiér Petr Nečas květiny na hrob kardinála Berana v podzemí baziliky sv. Petra. Český premiér by se také měl sejít na soukromé audienci s papežem Benediktem XVI. V 16.00 hodin bude v bazilice sv. Praxedy slavena mše svatá za účasti evropských biskupů. Hlavním celebrantem této bohoslužby bude kardinál Péter Erdö, předseda Rady evropských biskupských konferencí. Večer se v bazilice Santa Maria Maggiore uskuteční pod záštitou premiéra Nečase a Zlínského kraje slavnostní koncert zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů.

Mezi hlavní události, které se v rámci oslav Cyrilometodějského jubilea v roce 2013 připravují, patří dvě mezinárodní konference a dvě výstavy. První konference by se měla věnovat státně-politickému významu Cyrila a Metoděje v 9. až 18. století. Druhá konference bude zaměřena na význam věrozvěstů pro 19., 20. a 21. století. Ministerstvo kultury chystá dva celostátní výstavní projekty, které budou realizovány společně s Moravským zemským muzeem a Muzeem umění Olomouc. Na regionálních úrovních se rovněž připravuje řada dalších projektů a aktivit. (Monika Vývodová, Aleš Pištora)

18. 05. 2012