Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Základní škola sv. Voršily zve prvňáčky k zápisu

ZŠ sv. VoršilyNabízíme křesťanský výchovný projekt, efektivní metody a formy vyučování; důvěryhodné, bezpečné a spolupracující školní prostředí. Škola je otevřená všem, kteří přijímají její výchovný program. Vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu „Společně“. Zaměřujeme se na utváření a rozvíjení kompetencí, které mají vytvořit základ pro celoživotní učení žáka a pro jeho úspěšnou orientaci v každodenním praktickém životě.

Součástí výuky je náboženství a další duchovní a etické aktivity, jejichž prostřednictvím chceme předávat křesťanské životní hodnoty, utvářet hodnotovou orientaci žáků a vést k prosociálnosti.

Od 3. ročníku se učí francouzský, německý nebo anglický jazyk, od 6. ročníku další z uvedených jazyků. Škola zajišťuje zahraniční pobyty ve Francii, Německu a Anglii. Je zapojena do mnohých vzdělávacích a charitativních projektů. Ve škole je k dispozici školní plavecký bazén, dvě tělocvičny, počítačová učebna, odborné učebny, knihovna, oratoř a přilehlé hřiště.

Dále pořádáme řadu mimoškolních akcí – vánoční trhy, karneval, diskotéku, sobotní výlety, letní tábory a další.

Rodiče, kteří se rozhodnou přihlásit své dítě do naší školy, nechť si nejprve v kanceláři vyzvednou k vyplnění "Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ", po jehož odevzdání obdrží pozvánku k zápisu s termínem a upřesněnou odpolední hodinou.

Těšíme se na všechny děti!

Kontakt:

Základní škola sv. Voršily, Ostrovní 9, Praha 1, tel: 224 931 495, 224 934 646, e-mail: zcs.ostrovni@volny.cz, http://www.volny.cz/zcs.ostrovni

 

10. 01. 2008