Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Zakončení Roku sv. Pavla s paulínkami

Program začíná v 18:00 hodin mší svatou animovanou sestrami paulínkami. Při obětním průvodu bude nesena kniha, do které každý ze zákazníků knihkupectví přepsal jeden z veršů pavlovských listů, a další kniha sestavená z „lectio divina“ uživatelů komunitního webu Signály, kteří v jubilejním roce týden co týden četli všechny pavlovské listy a na web psali své postřehy, modlitby atd. Také přímluvy budou pavlovsky inspirované – včetně modlitby za média a lidi v nich působící. Při mši zazpívá chlapecký sbor Pueri Cantante pod vedením sbormistra Miloslava Šimka. Výběr písní je volen tematicky.

V 19:15 hodin na nádvoří před kostelem proběhne četba vybraných úryvků z listů sv. Pavla, divadelně inscenovaná mladým hercem Pavlem Šimčíkem, který působí v Dejvickém divadle. Číst budou nositelé jména Pavel, Pavla, Pavlína a četba bude prokládána skladbami Václava Hálka na texty sv. Pavla. Altistku Pavlu Kšicovou doprovodí na housle Vítezslav Ochman. Celý večer bude zakončen společnou modlitbou čerpající z pavlovských listů. (V případě nepříznivého počasí se přesunuje četba do kostela.)

Posláním sester paulínek, které na začátku letošního roku ve zrekonstruovaných prostorách bývalé kaple sv. Jana Nepomuckého v komplexu kostela Panny Marie Sněžné otevřely nové knihkupectví, je usilovat o to, aby křesťanská knihkupectví byla centry apoštolátu, prostory, odkud se šíří radostná zvěst evangelia, a místy, kde nejde o obchod a zisk, nýbrž o službu lidské duši. Zakladatel kongregace Dcer sv. Pavla, blahoslavený Jakub Alberione, totiž často zdůrazňoval: „Knihkupectví je chrámem, knihkupec je kazatelem. Pult je kazatelnou pravdy ... Vydáváte světu Boha ´vtěleného´ do knih, jako Maria dala světu Boha v lidském těle ...“

Dcery sv. Pavla – paulínky jsou řeholní kongregací, která byla založena v Itálii v roce 1915 Jakubem Alberionem. Název této řeholní rodiny vyjadřuje hluboký vztah s apoštolem Pavlem. Od něho čerpá inspiraci pro celý životní styl – spiritualitu i apoštolát. Svatý Pavel jako římský občan byl původně nepřítelem křesťanství a patřil k největším pronásledovatelům křesťanů v Jeruzalémě, ale na cestě do Damašku se mu zjevil Ježíš Kristus a Pavel se obrátil na křesťanskou víru. Byl prvním misionářem církve, který šířil evangelium v Malé Asii a v Evropě. Byl souzen a stať mečem roku 65. Bývá zobrazován s mečem a s knihou. (ap)

24. 06. 2009