Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Zambijský ředitel Papežských misijních děl navštíví Prahu

Veřejnost, z jejíchž řad již delší dobu mnoho dárců podporuje projekty Papežských misijních děl, bude mít možnost se v České republice se zambijským národním ředitelem setkat při mnoha příležitostech. V neděli 23. května bude P. Zulu od 8.00 hodin celebrovat mši svatou v kostele sv. Matěje, (ul. U Matěje 198/2, Praha 6). Od 14.00 hodin bude ve farnosti u kostela sv. Matěje následovat beseda s doprovodným programem malování na chodníku.

Ve čtvrtek 27. května 2010 proběhne od 10.00 hodin na Arcibiskupství pražském tisková konference a od 17.00 bude P. Zulu slavit mši svatou v byzantském ritu v kostele sv. Kosmy a Damiána (Na Slovanech, Praha 2). V neděli 30. května zakončí svou návštěvu mší svatou v 8.00 hodin v klášteře Mnišek Kazatelského řádu (Lysolajské údolí 106/21, Praha 6).

V rámci své návštěvy zavítá zambijský ředitel Papežských misijních děl také do Plzně, Špindlerova mlýna a Polné u Jihlavy, kde se zúčastní 5. Misijního dne dětí a 8. celostátní Misijní pouti. Podrobné informace o místech setkání s P. Bernardem Zulu naleznete na www.misijnidila.cz.

Z České republiky jsou kromě Zambie rozvíjeny také projekty v Ugandě, Malawi, Bangladéši, Papui-Nové Guinei, Surinamu, Guyany, Jamajky a Indie, celkem tedy v devíti zemích, na území 33 diecézí. Dárci z Česka v rámci více než 100 projektů Papežských misijních děl se v současné době zapojují do pomoci pro 132 812 chudých dětí, 843 bohoslovců v 14 seminářích a dalším místním chudým a trpícím lidem.

V těchto dnech také probíhá v Římě pravidelné generální shromáždění Papežských misijních děl. Jedná se o pracovní setkání všech národních ředitelů světa. Se svým projevem vystoupí také prefekt Kongregace pro evangelizaci národů kardinál Ivan Dias. Mons. S. Rossi. Českou republiku zde zastupuje P. Jiří Šlégr.

Papežská misijní díla se snaží konkrétní pomocí odpovídat na velké problémy dnešního světa jako je bída, hlad, lepra, negramotnost, AIDS apod. Skrze spolupráci s misionáři a misijními pracovníky nabízí jak duchovní tak hmotnou pomoc. Jsou jednou z největších světových organizací, které se systematicky zabývají pomocí misiím. Činnost Papežských misijních děl, která je koordinována Kongregací pro evangelizaci národů a generálními sekretariáty v Římě, se soustřeďuje na čtyři základní oblasti: šíření víry, pomoc dětem, podpora kněžského a řeholního dorostu, zabezpečení kněží, řeholníků a řeholnic v misijních oblastech a vytváření misijního povědomí mezi kněžími a řeholníky světa. Princip činnosti spočívá v tom, že každý, kdo chce podpořit misijní činnost, přispívá do "společné pokladnice", ze které se potom podle aktuální potřeby spravedlivě rozděluje. (ap)

20. 05. 2010