Vyhledávání Menu

Zářijový Zpravodaj o tom, jak rozumíme sv. Václavu

O sv. Václavu byly sepsány stohy knih a jeho život pozemský i nebeský se stal tématem mnoha reflexí. Zářijový Zpravodaji pražské arcidiecéze, který právě vychází, na našeho národního patrona pohlíží skrze jeho vyobrazení. Ta vypovídají také o tom, jak vidíme svoji minulost a jak rozumíme sami sobě.

Rozhovor s doc. Zdeňkem Hojdou je věnován pomníku sv. Václava na Václavském náměstí. Pro porozumění tomu, oč se opírají debaty o identitě naší společnosti, jsou zajímavé nejen okolnosti jeho vzniku, ale také vliv tohoto pomníku na veřejnou debatu o roli sv. Václava v našich dějinách. Rozhovor o jednom konkrétním příkladu umělecké reflexe národního patrona doplňuje přehledový článek prof. Jana Royta o zobrazeních sv. Václava, která můžeme najít na území Prahy.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka ve svém úvodníku zve na korunovaci Palladia české země, které je legendou svázané se sv. Václavem. Korunovace nedávno zhotovenými šperky proběhne v rámci Svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi. V minulém čísle Zpravodaje byl představen pětiletý pastorační plán Arcidiecéze pražské. Článek biskupského vikáře pro pastoraci P. Michala Němečka přibližuje konkrétní body plánu na letošní školní rok. Nechybí rubrika Ze života arcidiecéze o významných událostech, ani přehled zajímavých akcí, které nás čekají v měsíci září. (Aleš Pištora)

Zpravodaj – září 2014

Aleš Pištora 27. 08. 2014