Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Zářijový Zpravodaj

Jedinečné události nejen pro českou církev, ale pro všechny obyvatele naší země, se Zpravodaj věnuje z několika úhlů: Úvodník, jehož autorem je kardinál Miloslav Vlk, zdůrazňuje primární poslání návštěvy Svatého otce: přichází „zdůraznit právo a spravedlnost a posilovat bratry a sestry v jejich současné náboženské a církevní situaci“.

Zpravodaj přináší vedle programu papežské návštěvy obsáhlé informace o přípravě na ni, zejména o přípravě duchovního rázu: připomíná svým čtenářům možnost zapojit se do novény před návštěvou Svatého otce, k níž všechny věřící zvou čeští a moravští biskupové; vybírá a čtenářům předkládá stěžejní myšlenky ze čtyř pastýřských listů, které naši biskupové napsali věřícím v rámci přípravy na návštěvu Benedikta XVI. Pro poutníky, kteří se chystají do Brna či Staré Boleslavi, aby zde slavili mši svatou se Svatým otcem, Zpravodaj položil a zodpověděl řadu praktických dotazů.

Dále se na stránkách Zpravodaje  dočtete, za jakých podmínek je možno v probíhajícím Roce kněží získat plnomocné či částečné odpustky. V rubrice Co nového v knižním světě upozorňujeme na řadu publikací vztahujících se k Roku kněží a k jeho patronovi, sv. Janu Marii Vianneyovi.

Ve svatováclavském měsíci nelze opomenout našeho národního patrona a jeho svatou babičku: o našich ochráncích, mučednících sv. Václavovi a sv. Ludmile, pojednává článek P. Marka Pučalíka O.Cr.

Zpravodaj samozřejmě přináší všechny tradiční rubriky: výběr z Act curiae; diáře biskupů; program bohoslužeb přenášených médii; plán eucharistického výstavu v pražských kostelích; zářijový kalendářík; programy středisek Arcibiskupství pražského a dalších institucí; pozvánky a nabídky; oznámení; nabídku duchovních cvičení v celé republice; historické kalendárium či úmysly apoštolátu modlitby.

Nechybí ani rubrika Co znamená, tentokrát pojednávající o papežském oděvu a insigniích, či Průhledy do církevní češtiny, v nichž se dozvíte o původu slova papež.

Redakce děkuje všem svým čtenářům za přízeň a uvítá jakékoli další podněty ke zlepšení obsahu Zpravodaje, zejména dvě posledně jmenované rubriky jsou otevřeny námětům vás, čtenářů, jejich autoři se budou rádi nad vámi navrženými tématy zamýšlet.

kh

 

»» rubrika Zpravodaj pražské arcidiecéze

 


Zpravodaj pražské arcidiecéze připravuje

Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
e-mail: arcizpravodaj@seznam.cz
tel: 220 181 754

31. 08. 2009