Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Zasedala kněžská rada

Tento poradní orgán arcibiskupa se schází zhruba čtyřikrát ročně, aby projednal záležitosti diecézního významu. Velká pozornost byla věnována zejména probíhajícímu procesu obnovy farností. Kněžská rada odsouhlasila, že další restrukturace v jejím rámci proběhnou ve vikariátech Příbram, Benešov a Jílové. Byly projednány některé konkrétní úpravy hranic několika přípražských farností. Rada reflektovala dosavadní průběh procesu obnovy, i nadále jsou nosné čtyři jeho základní pilíře: pokání, modlitba, Písmo, společenství. Zvláště práce s Písmem sv. se jeví vzhledem k nadcházejícímu roku sv. Pavla – roku Písma sv. jako zvlášť důležitá pro práci s věřícími ve farnostech. V souladu se stanovami také kněžská rada vyjádřila své stanovisko ohledně několika konkrétních návrhů, jak naložit s již nevyužívanými sakrálními stavbami, aby zůstal zachován jejich posvátný charakter. Totéž téma projednal ještě Sbor poradců, arcibiskupův senát. V závěru pražský arcibiskup poděkoval všem členům rady za jejich dosavadní spolupráci pro řízení diecéze. 4. března totiž končí funkční období kněžské rady a proběhly volby do rady nové. Její složení bude oznámeno v příštím oběžníku.

14. 02. 2008