Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Zasedala nová kněžská rada

V úterý 8. dubna 2008 v prostorách pražského arcibiskupství poprvé zasedala nově zvolená kněžská rada. Pražský arcibiskup seznámil nové členy se způsobem práce rady, která dle kán. 495 § 1 (CIC) je „sbor kněží, který jako reprezentant kněžstva tvoří senát“ arcibiskupův. Přítomným objasnil náplň práce rady a předal jim novelizované stanovy. Předložil radě návrh čtyř farářů, z nichž vždy dva mají spolupůsobit při jednání o eventuálním přeložení nebo zbavení úřadu farářů. Kněžská rada přijala uvedený návrh arcibiskupa a ustanovila tyto faráře: Libora Bulína, Miroslava Cútha, Roberta Hanačíka, Josefa Pecinovského. Kromě aktualit ze života diecéze i světové církve byly projednány připravované směrnice pro udělování svátostí v pražské arcidiecézi. Souhrn jednání bude dle Stanov zveřejněn v květnovém ACAP. Mezi členy jsou odpovídající měrou (čtyřmi zástupci) zastoupeni i polští kněží působící v diecézi. Složení kněžské rady:

 

Členové kněžské rady:

1. ex offo

Mons. Václav Malý

Mons. Karel Herbst

Mons. Michael Slavík

Mons. Aleš Opatrný

Mons. Artur Matuszek

Mgr. Vladimír Málek

2. jmenovaní panem kardinálem:

ThLic. Michał Bator

Doc. JUDr. Ignác Antonín Hrdina DrSc. O.Praem.

ThDr. Miloslav Kněz

Mgr. Ing. Michal Němeček

Mgr. Stanislav Přibyl CSsR

Mgr. Josef Ptáček

3. zvolení kněžími:

Mgr. Jan Balík

Libor Bulín

Miroslav Cúth

ThMgr. Jerzy Gapski

Stanisław Góra

Ing. Mgr. Robert Hanačík

Mgr. Vladimír Kelnar

Mgr. Jiří Neliba

Mgr. Josef Pecinovský

ThDr. Jiří Svoboda JC.D.

17. 04. 2008