Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Zasedání nejvyššího jezuitského grémia skončilo

Poslední pracovní zasedání proběhlo ještě téhož dne dopoledne. Pátý dekret, který se zamýšlí nad posláním řádu, byl sice dokončen již 5. března, ale bylo třeba ještě pokračovat v hlasování, aby byly schváleny jednotlivé dekrety.

Nejvyšší grémium Tovaryšstva Ježíšova tak splnilo svůj poslední úkol. Na začátku analyzovalo situaci řádu v dnešním světě, pak do čela Tovaryšstva Ježíšova zvolilo nového generálního představeného P. Adolfa Nicoláse a nyní vytvořilo pět závěrečných dokumentů, které mohou být inspiračním zdrojem pro budoucí jezuitské působení ve světě a v církvi.

Sekretář P. Mark Rotsaert ohlásil konec kongregace na konci bohoslužby, které od 18 hodin v mateřském chrámě jezuitského řádu předsedal nový generální představený. P. Rotsaert podotkl, že Adolfo Nicolás byl pravděpodobně jediný člen kongregace, který byl z volby nového generála překvapen. Zároveň potvrdil, že všichni delegáti cítili při volbě vedení Duchem svatým a po dvou měsících jednání kongregace jsou ještě více přesvědčeni, že to byla dobrá volba.

Závěrečná liturgie se konala ve stejném barokním kostele, v němž byla kongregace 7. ledna zahájena, ale nezískala si již tak velkou pozornost médií. Chrám byl však přesto zcela zaplněný, kromě delegátů přišli slavit slavnostní, ale prostou bohoslužbu i ostatní jezuité, kteří právě pobývají ve Věčném městě, a mnoho dalších přátel. O hudební stránku se tak jako během kongregace skvěle postaral slovenský jezuita Vlastimil Dufka a jeho spolupracovníci.

Během posledního týdne bylo dokončeno a schváleno všech pět dekretů. V jejich obsahu se obtiskl duch kongregace. I když byli mezi delegáty mladí jezuité v menšině, témata diskusí byla zcela „mladá“. Diskutovalo se více než kdy předtím o působení mezi mládeží, ale například také o ekologii, debaty se točily i kolem toho, jaký nový směr by měl řád zaujmout v rychle se měnícím světě. Velká pozornost byla věnována také způsobu, jak zachytit slovy velkou rozmanitost pohledů a zkušeností a multikulturní charakter světového Tovaryšstva.

Více informací www.jesuit.cz a www.sjweb.info/35

Foto: www.jesuit.cz

10. 03. 2008