Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Zastavení u Matky Terezy nad otázkami médií

Tématem společné diskuze bude situace současných médií, jejich vztah k církvi a to, jaký obraz o ní vytvářejí. Diskutující se pokusí odpovědět na otázky, zda peníze ovlivňují obsah současných médií či zda je možné křesťanským médiím věřit více, než sekulárním.

Komunitní centrum Matky Terezy bylo koncipováno jako „místo setkávání otevřené všem lidem v okolí bez ohledu na věk, postavení nebo názorovou či rasovou příslušnost“. Otevřeno bylo v roce 2007. Dnes komunitní centrum žije opravdu bohatým životem, což dokládá také nepřeberné množství různých aktivit, které se v něm odehrávají. Pravidelný program je zacílen na nejrůznější věkové skupiny. Bližší informace o programech Komunitního centra Matky Terezy lze nalézt na novém webu centra, který byl spuštěn koncem loňského roku na adrese www.kcmt.cz. (Aleš Pištora)

23. 01. 2012