Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

V katedrále sv. Víta zazní Lisztovo oratorium Kristus

V den skladatelova narození 22. října zazní oratorium Kristus na výzvu představitelů Maďarska v celé řadě zemí. Praha se stane jedním z významných kulturních center, která budou na tomto celosvětovém projektu participovat. Ve svatovítském chrámu si věřící připomenou památku světoznámého skladatele při zádušní mši svaté od 17.00 hodin a poté pod záštitou prezidenta republiky, pražského arcibiskupa a dalších významných osobností a institucí zazní oratorium „Kristus“. Původně rozměrné dílo je zkráceno a upraveno skladatelem Zdeňkem Pololáníkem a uvedení této verze bude světovou premiérou. Účinkovat budou: Kühnův smíšený sbor - dirigent Marek Vorlíček, Miroslava Časarová - soprán, Alžběta Vomáčková, mezzosoprán, Štěpán Eliáš - tenor, Jiří Poláček - bas, Martin Švehla - recitace a Josef Kšica - varhany.

Od narození Franze Liszta, který se stal jednou z největších osobností dějin světové kultury, uplyne letos 22. října 200 let. Oslavovaný virtuos je dodnes pokládán za největšího pianistu všech dob. Neméně významný je i jako skladatel. Svojí teorií tak zvané programní hudby obohatil tvorbu zcela zásadním způsobem. Díky němu vzniká v dějinách hudby nový směr, tak zvaný novoromantismus, jehož je Liszt spolu s Wagnerem, Berliozem a Smetanou největším představitelem. Ve svých výbojích neustává a na sklonku života předpovídá hudební impresionismus, píše i atonální díla, tedy dva vůdčí směry začátku XX. století.

Od svého dětství chtěl být Franz Liszt knězem. Nejblíže byl k uskutečnění svého předsevzetí v době pobytu v Římě 1860-1865. Získal nižší svěcení, vstoupil do františkánského řádu. Žil v klášterech Santa Franceska a Madona del Rosario. Velmi intenzivně se věnoval tvorbě duchovní hudby. Napsal celkem 66 skladeb, z nichž jsou nejvýznamnější oratoria Sv. Alžběta a právě Kristus. Oratorium Kristus vznikalo v letech 1856-1866. Světová premiéra byla v roce 1873 ve Výmaru. Je napsáno na texty z Vulgáty a liturgické texty. (Jaroslav Eliáš, Aleš Pištora)

17. 10. 2011