Vyhledávání Menu

Zbraslavské pašije opět přiblíží příběh Ježíše Krista


V areálu Zbraslavského zámku před kostelem sv. Jakuba St. na Zbraslavi se letos již popáté konají Lidové pašijové hry. Inscenace, v níž vystupují rovněž členové činohry Národního divadla (Radúz Mácha, Simona Postlerová, Jana Pidrmanová či Jan Novotný), se koná 9. dubna 2015 od 14.30 hodin.Záznam Zbraslavských pašijí z katedrály, 20. 3.2015. Zdroj: Youtube Arcibiskupství


 

Pašijové hry pořádá Občanské sdružení Zbraslavské pašije. Kromě profesionálních herců Národního divadla, Městských divadel pražských a dalších českých divadelních scén, v nich vystupují také zbraslavští farníci a místní divadelní ochotníci z divadla Jana Kašky. Originální hudbu k pašijovým hrám složil František Štěrbák, vedoucí hudebního souboru divadla Kalich.

Dosavadní představení vždy vzbudila mezi návštěvníky mimořádný ohlas. Pražský kardinál Dominik Duka OP proto zbraslavské uskupení pozval, aby na Květnou neděli vystoupilo také ve svatovítské katedrále. Zatímco v katedrále končily velkopáteční pašije uložením Ježíše do hrobu, ve Zbraslavi půjde o pašije Vzkříšení. Návštěvníci se po dobu představení opět stanou lidem jeruzalémským, neboť aktéři se vždy pohybují přímo mezi nimi. Pozornými diváky bývají zejména děti, pro něž je Ježíšův příběh fascinující podívanou a velkým poučením.

Vstupné na všechna představení je zcela dobrovolné. Všichni protagonisté, i profesionální herci, účinkují bez nároků na jakýkoli honorář. Lidová pašijová hra se koná za přímé podpory Farnosti Zbraslav, MČ Praha-Zbraslav a Zbraslavské kulturní společnosti. Více na našich http://pasije.webgarden.cz/obcanske-sdruzeni-zbraslavske. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 01. 04. 2016