Vyhledávání Menu

Zdenek Wasserbauer byl jmenován ředitelem kurie

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP jmenoval k 1. květnu 2015 P. Zdenka Wasserbauera, Th. D. ředitelem kurie pražského arcibiskupství. Mezi jeho hlavní úkoly bude patřit dohled nad každodenním chodem arcibiskupského úřadu – biskupské kurie.

ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D. je knězem pražské arcidiecéze, ale pochází z Českomoravské vrchoviny, z malé vesnice nedaleko Žďáru nad Sázavou. Za komunismu vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Filosofická a teologická studia absolvoval na Papežské lateránské universitě a na Papežském institutu Teresianum získal doktorát. V současné době je 5 let farářem u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech a vikářem III. pražského vikariátu. Deset let byl spirituálem Arcibiskupského semináře v Praze.

Ředitel kurie je podřízen generálnímu vikáři a nadřízen kancléři, řediteli Správy majetku, vedoucímu stavebního a provozního odboru. Kvůli řízení a koordinaci správních záležitostí arcibiskupství svolává a řídí porady odborů kurie. Současně je statutárním orgánem Arcibiskupství pražského. Jeho práva a povinnosti vyplývají z příslušných ustanovení Kodexu kanonického práva, dále pak jsou specifikována v Organizačním a Podpisovém řádu Arcibiskupství pražského. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 05. 05. 2015