Vyhledávání Menu

Zdenek Wasserbauer se stane generálním vikářem


Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP během čtvrteční bohoslužby Missa chrismatis oznámil, že k 1. dubnu 2016 jmenuje P. Zdenka Wasserbauera generálním vikářem pražské arcidiecéze. Ten v druhém nejvyšším úřadě ve správě pražské arcidiecéze vystřídá dosavadního generálního vikáře Mons. Michaela Slavíka, který se nově stane biskupským vikářem pro pastoraci.


57983

Foto: Jan Dlabač


„Ta část mého působení, která vyžadovala ukončit předchozí procesy pro vytvoření kooperačního modelu vztahu církve a společnosti, respektive státu, byla uzavřena a nyní je třeba vykročit na cestu k budoucnosti, která je určena novým generacím. Otec Zdenek Wasserbauer je knězem té kněžské generace, která již v takové míře neprožila nesvobodu a perzekuci a má potřebné zkušenosti církve žijící v pluralitní demokratické svobodné společnosti,“ vysvětlil ve svatovítské katedrále změnu pražský arcibiskup kardinál Duka. Dosavadnímu generálnímu vikáři poděkoval za "za dlouholetou, obětavou a neúnavnou službu" a předal mu pamětní medaili sv. Jana Nepomuckého, pomyslného patrona generálních vikářů.

ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., je knězem pražské arcidiecéze, ale pochází z Českomoravské vrchoviny, z malé vesnice nedaleko Žďáru nad Sázavou. Za komunismu vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Filosofická a teologická studia absolvoval na Papežské lateránské universitě a na Papežském institutu Teresianum získal doktorát. Deset let byl spirituálem Arcibiskupského semináře v Praze. Působil pět let jako farář u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech a vikář III. pražského vikariátu. Od 1. května 2015 zastával funkci ředitele kurie pražského arcibiskupství. Mezi jeho hlavní úkoly patřil dohled nad každodenním chodem arcibiskupského úřadu – biskupské kurie.

Ve funkci generálního vikáře vystřídá P. Wasserbauer Mons. Michaela Slavíka. O jeho dlouholetém působení v roli generálního vikáře pražské arcidiecéze kardinál Duka ve svatovítské katedrále řekl: „Je namístě, abych poděkoval otci Michaelovi Slavíkovi, který pro mě znamenal záruku kontinuity a zkušenosti na cestě naší církve, kterou otec kardinál František Tomášek převedl z otroctví nesvobody komunistické diktatury, a nové základy v podobě nové infrastruktury budoval kardinál Miloslav Vlk, jehož byl otec Michael po více jak deset let generálním vikářem.“ Kardinál Duka ohlásil i ustanovení Michaela Slavíka do nové služby: „Velice si vážím jeho širokých zkušeností a znalostí o arcidiecézi, které má, proto jsem ho požádal, aby pokračoval v práci jako biskupský vikář pro pastoraci.“

Mons. Michael Slavík, Th.D., se narodil 30. července 1955 v Českém Brodě. Po maturitě studoval bohosloveckou fakultu a 28. června 1981 přijal kněžské svěcení. Disertační práci obhájil v roce 1996. Působil ve venkovské i velkoměstské pastoraci a zastával funkci soudce Interdiecézního soudu v Praze. V roce 1995 byl povolán ke službě spirituála a posléze rektora semináře. Jeho působení v těchto funkcích mělo velký význam pro formaci nové generace kněží. Od roku 2000 působil jako generální vikář Arcidiecéze pražské. S pražským arcibiskupem spolupracoval na vybudování úřadu arcidiecézní kurie a podílel se na jeho řízení. Jako generální vikář byl velkou oporou dvěma pražským arcibiskupům. Od roku 2003 do roku 2010 byl děkanem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. V roce 2010 byl Michaelu Slavíkovi na žádost kardinála Vlka, ke které se připojil také tehdy nový pražský arcibiskup Dominik Duka, udělen titul „prelát Jeho Svatosti“. Papež Benedikt XVI. tímto způsobem ocenil jeho lidské a kněžské kvality.

Úřad generálního vikáře (lat. vicarius generalis – všeobecný zástupce) je druhý nejvyšší úřad ve správě římskokatolické diecéze. Zastupuje řádnou mocí diecézního biskupa jako správce diecéze ve všech aspektech jeho výkonné moci, s výjimkou těch, které si biskup vyhradil pro sebe, nebo které svěřil do pravomocí některému biskupskému vikáři, a je spolu s diecézním biskupem statutárním orgánem diecéze. Svého generálního vikáře musí mít každý diecézní biskup. Jeho práva a povinnosti vyplývají z příslušných ustanovení Kodexu kanonického práva a norem partikulárního práva. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 24. 03. 2016