Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Zdravotníci o stáří jako šanci a úkolu

Fenomén péče o starého člověka na jeho životní cestě byl představen jako obecný majetek lidstva a také jako fenomén, který má v křesťanství své specifické vyjádření. Setkání se na něj zaměřilo z pohledu psychologie, teologie a obecné lidské zkušenosti.

Organizátoři pro seminář zvolili následující témata: - Vztah ke stáří v proměnách času; ‑ Psychologie stáří; - Stáří v pohledu Bible; - Jak se jako zdravotní sestra mohu během práce podílet na duchovní službě starým a nemocným lidem; - Svědectví: Jak prožívám svůj současný stav (léta přibývají, zdraví ubývá); - Jak jsem doprovázel a doprovázím seniory v pastýřské službě.

Setkání křesťanských zdravotníků, již tradičně pořádalo Arcibiskupství pražské - Pastorační středisko, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Jako přednášející vystoupili odborníci: MUDr. Mgr. Ludmila Bartůšková; P. Angelo Scarano, S.S.L. Th.D.; P. Mgr. Marek Drábek, DiS.; Mgr. et Mgr. Miroslav Edinger; P. ThLic. Vladimír Málek jako moderátor programu a P. Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D., který byl též garantem této akce. (www.nmskb.cz, ap)

19. 05. 2009