Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Konference: Zdravotník - křesťan v dnešní nemocnici

Biskupství brněnské, Fakultní nemocnice Brno (Bohunice), Nemocnice Milosrdných bratří Brno a Konvent sester Alžbětinek Brno pořádají již pošesté konferenci na téma "Zdravotník - křesťan v dnešní nemocnici". Konference se koná v sobotu 7. 3. 2009 v Besedním domě v Brně (Komenského náměstí 8).

Program:

8:00 mše svatá

9:30 první blok přednášek: Doprovázení lidí na okraji společenského zájmu
  • P. MUDr. Mgr. Karel Rozehnal: Doprovázení nemocných AIDS


  • Mons. Mgr. Josef Suchár: Doprovázení lidí s mentálním postižením


  • S. M. Mgr. Immaculata Konvalinková, OSF: Doprovázení uživatelů drog


  • diskuse

oběd

13:30 druhý blok přednášek: Mezilidské a profesní vztahy na zdravotnickém pracovišti
  • PhDr. Andrea Pokorná: Příčiny, projevy a prevence disharmonie v sociální interakci v pracovním týmu


  • MUDr. Miroslava Blichová: Různé kompetence na pracovišti – pomoc a žárlivost


  • Mgr. Milan Pilát: Pacienti nebo kolegové – kdo nám víc pije krev?


  • diskuse

Konference končí mezi 15:00 a 16:00.

Účastnický poplatek je 350 Kč.

Přihlášky se jménem, datem narození, adresou, pracovištěm a funkcí zasílejte do 15. února 2009 na e-mail: krestan.konference@seznam.cz. Obratem budete informováni o způsobu uhrazení účastnického poplatku.

Zváni jsou všichni bez rozdílu vyznání.

(aj)

13. 01. 2009