Vyhledávání Menu

Zdroj jednoty: Eucharistie

Platforma Dominikánská 8 pořádá ve čtvrtek 28. listopadu 2013 od 19.30 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze (Jilská 7a) debatní večer o sjednocující síle eucharistie. Rozmlouvat budou Antonín Krasucki OP, Benedikt Mohelník OP a Zdeněk Nešpor.

Slavení eucharistie má mocnou sílu sjednocovat jak během světových setkání mládeže, tak v malém farním společenství. Snad největší shromáždění lidí, jaká se kdy v dějinách lidstva udála, tu stojí vedle shromáždění několika jedinců. Obojí se stejně stávají součástí universální církve ne kvůli počtu, ale právě díky eucharistii. Křesťané izolovaní kvůli pronásledování „unikají“ svým tyranům do jednoty celé církve také díky eucharistii. Na druhou stranu spory o způsob slavení mše jsou v základu současných napětí v církvi a vážně narušují její jednotu.

V čem spočívá tato obdivuhodná síla nenápadného obřadu mešní liturgie? Co je na eucharistické slavnosti, vycházející z Ježíšovy Poslední večeře, originálního a v čem je zakotvena do obecně platných zákonitostí lidské pospolitosti? Má občanská společnost podobný jednotící princip? Potřebuje ho vůbec? Není jednota církve postavená na slavení mše pouze zdánlivá, pouze za cenu vnucené uniformity? Různé kultury, anebo skupiny věřících by možná potřebovaly využít své jedinečné výrazové prostředky. Neutrpí tím však celistvost církevního společenství?

Rozmlouvat budou: fr. Antonín Krasucki OP z hlediska bible, fr. Benedikt Mohelník OP z hlediska systematické teologie a Zdeněk Nešpor jako religionista. Moderuje fr. Filip Boháč OP. Vstup volný. Více na www.dominikanska8.cz. (www.dominikanska8.cz)

Aleš Pištora 27. 11. 2013