Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Žehnání adventních věnců

Po bohoslužbě budou následovat první nešpory z 1. adventní neděle. „Adventus“ je latinsky příchod. V křesťanství označuje příchod Mesiáše, který byl očekáván židovským národem a uskutečnil se vtělením Ježíše Krista, jeho prvním příchodem. V liturgii je advent obdobím čtyř týdnů, které předchází době vánoční a představuje současně začátek liturgického roku. První část adventu soustřeďuje pozornost věřících na očekávání příchodu Krista, druhá připravuje oslavu Vánoc.

Typickým symbolem je adventní věnec se čtyřmi svícemi, které se postupně rozsvěcují. První počátky slavení adventu se objevují v jižní Galácii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. - 13. století je advent začátkem liturgického roku. Adventní věnec má svůj původ v 19. století v Německu. Symbolizuje Kristův kříž, který šíří požehnání do čtyř světových stran. Kruh věnce je zase symbolem Boží věčnosti. Čtyři svíčky představují čtyři týdny, jež předcházejí Vánocům, jejich světlo pak samotného Krista, který je světlem světa.

Po celou dobu adventní - od 27. listopadu do 24. prosince 2010 - se konají v chórové kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha již tradičně ranní mše svaté se zpívanými roráty, které jsou liturgicko-hudební formou ranní mariánské adventní mše. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy "Rorate coeli desuper..." (Rosu dejte shůry...). Více na www.katedralasvatehovita.cz. (Aleš Pištora)

24. 11. 2011