Vyhledávání Menu

Zelený čtvrtek v katedrále sv. Víta

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude 2. dubna 2015 od 9.30 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha hlavním celebrantem eucharistické slavnosti Missa chrismatis. V 18.00 hodin začíná v katedrále mše svatá na památku Večeře Páně, při které arcibiskup omyje nohy dvanácti mužům.

Missa chrismatis je každoročně slavena na Zelený čtvrtek v dopoledních hodinách v katedrálách, které symbolizují střed místních církví. Předsedá jí diecézní biskup a spolu s ním koncelebrují kněží z různých částí diecéze, aby tak naznačili jednotu diecézního kněžstva se svým ordinářem. Při této dopolední bohoslužbě lidé děkují za dar služebného kněžství a kněží a jáhni před svým biskupem znovu vyjadřují odhodlání sloužit Kristu a církvi. Biskup rovněž posvětí nové oleje: olej křtěnců, křižmo a olej nemocných.

Večerní bohoslužba Zeleného čtvrtku bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavena dle obvyklých zvyků. Kardinál Duka během ní připomene Poslední večeři, kterou slavil Ježíš Kristus se svými učedníky a při které ustanovil eucharistii a svátost kněžství. Touto večerní mší se otvírá velikonoční triduum, protože podle starého židovského i pozdějšího křesťanského liturgického chápání patří večer již k následujícímu dni. Po bohoslužbě bude přenesena Nejsvětější svátost do Getsemanské zahrady v kostele Všech svatých na Pražském hradě a proběhne zde půlhodinová společná adorace pod vedením katedrálního faráře.

K připomínce Poslední večeře patří také původně staroorientální zvyk, při němž domácí pán umývá cizincům nohy na známku pohostinství. Katolická církev převzala tento zvyk v bohoslužebných obřadech Zeleného čtvrtku, aby připomněla Ježíšovo umývání nohou učedníkům před Poslední večeří, které bylo zřetelným vyjádření prvenství lásky a služby druhému. Poté, co arcibiskup během mše svaté umyje dvanácti mužům nohy, povečeří s nimi v Arcibiskupském paláci ročního beránka. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 27. 03. 2015