Vyhledávání Menu

Země "Cono Sur"

Pozor změna! Ve středu 11. listopadu od 9.30 přivítáme v  Akademie nejen pro seniory mimořádně P. Antonína Klareta Dabrowského, který bude hovořit  na téma Sv. František v mém životě. Přednášku o jižních zemích Jižní Ameriky pana dr. Jana Kopeckého z důvodu nemoci odkládáme na pozdější termín. V Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice.

Akademie nejen pro seniory

„Stáří je zvláštní dobou milosti, ve které nás Pán znovu povolává, volá nás, abychom opatrovali víru a předávali ji, volá nás, abychom se modlili zvláště přímluvou, volá nás, abychom byli nablízku těm, kdo jsou v nouzi… Senioři, prarodiče mají schopnost chápat i ty nejobtížnější situace! A když se v těchto situacích modlí, je jejich modlitba mocná!“

Papež František I. (promluva k seniorům, Řím 28. 9. 2014)

Akademie nejen pro seniory je pravidelný cyklus setkávání otevřené skupiny nejen seniorů se zajímavými hosty, kněžími, řeholníky i laiky, kteří přednášejí a se svým publikem diskutují na poutavá témata z oborů teologie, religionistiky, liturgiky, historie, umění... Vyprávějí o své práci pro církev, seznamují své posluchače s historií z pohledu své specializace i s aktuálním děním.

Setkání se konají každou 2. a 4. středu v měsíci od 9.30 do 11.00 v Pastoračním středisku (kostel sv. Vojtěcha), Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice.

Do programu Akademie patří také výlety, kdy navštěvujeme zajímavá místa, a také jeden celodenní, kdy v květnu vyjíždíme objevovat klenoty nejen pražské arcidiecéze.

Podstatným bodem otevřeného, volného společenství jsou tradiční duchovní obnovy v adventním a postním období. Je jim věnováno jedno středeční dopoledne a kromě rekolekčních zamyšlení nabízí možnost přistoupit ke svátosti smíření a účasti na mši svaté.

Na přednášky se nemusíte předem přihlašovat (výjimkou jsou výlety), jen přijít, sednout si a poslouchat. Vstupné je dobrovolné.

14. 10. 2015 pan biskup Václav Malý: „Stav společnosti“

11. 11. 2015 Dr. Jan Kopecký: Země „Cono Sur“

25. 11. 2015 Mgr. Ignác Mucha: Senioři a internet: víra.cz a pastorace.cz

  9. 12. 2015 P. Jaroslav Krajl: Adventní duchovní obnova (9.30–12.30)

13. 1. 2016 P. Matúš Kocián: Encyklika papeže Františka „Laudato si´“

27. 1. 2016 P. Petr Beneš CSsR: „Literatura a duchovní život“


04. 11. 2015