Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Zemřel Mons. Ludvík Horký

Apoštolský protonotář, děkan a prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, Ludvík Horký, se narodil 15. 9. 1913 v Rudě, maturoval na klasickém gymnáziu v Brně a zde také absolvoval v letech 1934-1939 bohoslovecké učiliště. Od roku 1939 do roku 1941 působil jako kaplan v Dačicích, poté do roku 1946 jako kurát v Psychiatrické léčebně v Brně-Černovicích a v následujících letech 1946-1954 jako středoškolský profesor na gymnáziu v Břeclavi. Přitom vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1954-1963 byl farářem při katedrále na Petrově, od června 1963 kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla. Dne 1.února 1972 byl jmenován 1. prelátem a děkanem kapituly.

Od smrti biskupa Karla Skoupého v únoru 1972 až do roku 1990 stál v období sedisvakance, tzn. neobsazení biskupského stolce v čele brněnské diecéze jako její administrátor. Po nástupu 13. sídelního brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho byl Ludvík Horký v dubnu 1990 jmenován biskupským vikářem a v témže roce ho papež Jan Pavel II. jmenoval apoštolským protonotářem s právem užívat titul monsignor.

Ludvík Horký obdržel řadu vyznamenání ze zahraničí, např. Velký zlatý kříž za zásluhy o Rakouskou republiku, který mu v roce 1995 propůjčil prezident Thomas Klestil, či Zlatý komturský kříž za zásluhy o dobré sousedské vztahy mezi Dolním Rakouskem a Moravou, který přijal v roce 2001 prostřednictvím hejtmana Erwina Prolla od dolnorakouské vlády.

Úmrtní oznámení - Mons. Ludvík Horký (dokument MS Word)Úmrtní oznámení - Mons. Ludvík Horký 54.0 KB

 

08. 01. 2008