Vyhledávání Menu

Zemřel biblista P. Josef Krejčí

V pondělí 13. ledna 2014 zemřel ve věku nedožitých 87 let v italském Tridentu biblista a katolický kněz ThDr. Josef Krejčí, S.S.L. Poslední rozloučení se koná při mši svaté 16. ledna od 14.30 hodin ve farním kostele farnosti Mezzocorona.

Josef Krejčí se narodil v Praze 30. března 1927. V roce 1946 maturoval na reálném gymnáziu v Praze, teologii studoval na Lateránské univerzitě v Římě (1946–1950), kde posléze získal i licenciát teologie (1952) a doktorát teologie (1956). Po komunistickém převratu v roce 1948 se rozhodl zůstat v emigraci. Další studium na Papežském biblickém ústavu v Římě (1958–1960) zakončil specializovaným licenciátem Písma svatého (1960).

Na kněze byl vysvěcen roku 1951 a od roku 1952 do své smrti působil v pastoraci tridentské diecéze. V letech 1962–1963 pracoval v Centru pro automatizaci literární analýzy v Gallarate v Itálii na zpracování kumránských textů. Vyučoval úvod do Písma svatého a starozákonní biblistiku na diecézním Teologickém učilišti v Tridentu v Itálii (1966-2003) a celá devadesátá léta působil souběžně na Katolické teologické fakultě UK v Praze.

Publikoval odborné i popularizující články a recenze na biblická, většinou starozákonní témata. U nás je jeho nejznámější prací česká exilová monografie podrobně komentující konstituci Dei Verbum (Slovo Boží, Křesťanská akademie Řím 1971). Redigoval upravené římské vydání Nového zákona Ondřeje M. Petrů (Křesťanská akademie Řím 1976), v němž se zejména podílel na revizi výkladových částí.

Poslední rozloučení se koná při mši svaté 16. ledna 2014 od 14.30 hodin ve farním kostele farnosti Mezzocorona. (Josef Bartoň, František Jemelka, Aleš Pištora)

Avviso funebreÚmrtní oznámení

Aleš Pištora 15. 01. 2014