Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Zemřel emeritní děkan vyšehradské kapituly Gustav Čejka

Gustav Čejka se narodil 12. února 1927 v Praze. Po absolvování teologické fakulty UK v Praze byl dne 31. prosince 1950 vysvěcen na kněze. Od svého vysvěcení působil na různých místech v duchovní správě, mj. byl i vyšehradským kaplanem. 16. prosince 1970 byl promován doktorem bohosloví. Od roku 1975 byl ustanoven farářem u sv. Václava v Praze 9 - Proseku. V témže roce se stal vyšehradským kanovníkem. Od roku 1976 působil na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, kde přednášel filosofii. Od 1. února 1979 se stal administrátorem u kostela sv. Apolináře v Praze 2. V roce 1985 byl zvolen děkanem vyšehradské kapituly.

Poslední rozloučení se koná v Bazilice sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě v úterý 19. října 2010 v 10:00. Po mši svaté bude uložen k poslednímu odpočinku ke svým spolubratrům do kapitulní hrobky na vyšehradském hřbitově. (Aleš Pištora)

Parte prof. Gustava Čejky (dokument Adobe PDF)Parte prof. Gustava Čejky

07. 10. 2010