Vyhledávání Menu

ZEMŘEL MONS. BOHUMIL KOLÁŘ


Ve čtvrtek 5. listopadu 2015 zemřel Mons. ThLic. Bohumil Kolář, mimořádná osobnost pražské arcidiecéze. Poslední rozloučení se bude konat v úterý 17. listopadu 2015 při mši svaté od 12.00 hodin v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze – Karlíně. Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze bude za Mons. Bohumila Koláře, bývalého kanovníka kapituly slavit mši svatou v neděli 15. listopadu 2015 v 17.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.


49559


Bohumil Kolář se narodil 7. ledna 1924 v Praze. Po absolvování gymnázia studoval v Praze a v Římě teologii. V roce 1948 studia v Římě dokončil a téhož roku byl vysvěcen na kněze. I přes těžkou poúnorovou situaci v ČSR se v létě 1948 vrátil do vlasti. V roce 1949 se nenechal zastrašit a přečetl (jako mnoho jiných kněží) pastýřský list „Hlas biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky“, který kritizoval poměry nastolené komunistickým režimem. Za to byl poprvé odsouzen. V roce 1949 byl amnestován.

V letech 1952 – 1960 byl vězněn pro své kněžské působení. Odsouzen byl spolu s jedenáctičlennou skupinou „velezrádců“, mezi nimiž byli také dva další římskokatoličtí kněží Antonín Bradna a Karel Pilík. Z Valdic byl propuštěn v květnu 1960. Do duchovní služby však nastoupit nemohl. Pracoval v dělnických profesích až do roku 1968, kdy se konečně mohl vrátit do kněžské služby v Roudnici nad Labem, kde působil do roku 1991.

Po pádu komunismu své bohaté zkušenosti zejména s katechetickou prací zúročil ve svém působení na Katolické teologické fakultě UK i jako moderátor Katechetického střediska. Velký význam pro formaci nové generace kněží české provincie mělo jeho desetileté působení ve funkci interního, pak externího spirituála Arcibiskupského semináře v Praze. V posledních letech působil ve dvou farnostech v okolí Prahy a byl aktivním exercitátorem. Dlouhodobě spolupracoval s Diecézním centrem pro seniory v Hradci Králové.

Poslední rozloučení se bude konat v úterý 17. listopadu 2015 při mši svaté od 12.00 hodin v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze – Karlíně. Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze bude za Mons. Bohumila Koláře, bývalého kanovníka kapituly slavit mši svatou v neděli 15. listopadu 2015 v 17.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. (Aleš Pištora)

Smuteční oznámení

Aleš Pištora 06. 11. 2015