Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Zemřel Mons. Jan Machač

P. Jan Machač se narodil 1. června 1915 v Horní Lidči. Po absolvování gymnázia ve Vsetíně a studiu v Arcibiskupském kněžském semináři v Praze byl 30. května 1943 vysvěcen v katedrále sv. Víta na kněze. Po kaplanských letech v Dolní Bělé u Manětína a v Plzni se stal roku 1946 děkanem v Chebu, kde působil až do svého zatčení roku 1951. V komunistickém žaláři strávil sedm let. Po svém propuštění zůstal bez státního souhlasu a pracoval jako dělník v továrně na nábytek v Bystřici pod Hostýnem. Po několika letech se pak mohl postupně vrátit do duchovní správy; nejprve jako zpovědník na Hostýně a v Holešově, poté od roku 1966 jako administrátor v Gottwaldově-Malenovicích. V roce 1968 se vrátil do Prahy a v následujících třech letech působil jako blízký spolupracovník biskupa Mons. Jan MachačTomáška. Roku 1971 odešel do farnosti sv. Matěje v Praze-Dejvicích. Tam působil až do roku 2002, kdy odešel na zasloužený odpočinek. Roku 1998 byl jmenován monsignorem.

O jeho věrné kněžské službě svědčí velký počet vděčných lidí, kterým pomohl na jejich cestě k Pánu Bohu a celá řada novokněží, vzešlých z jeho farnosti, kteří, osloveni jeho příkladem, byli povzbuzeni se též vydat na cestu „za hlasem Hospodinovým.“

Na věčnost byl povolán 9. 5. 2009. S naším knězem se rozloučíme slavením eucharistie na svátek sv. Matěje ve čtvrtek 14. května ve 14:00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V 16:00 bude jeho tělo uloženo do hrobu na hřbitově u kostela sv. Matěje.

R. I. P.

Smuteční oznámení (dokument MS Word)Smuteční oznámení 48.0 KB

Foto v perexu: Stránky ministrantů od sv. Matěje

Foto v textu: Obec Horní Lideč

(aj)

 

11. 05. 2009