Vyhledávání Menu

ZEMŘEL MONS. PAVEL KUČERA


Ve středu 24. února 2016 zemřel papežský prelát a kanovník pražské metropolitní kapituly Mons. Pavel Kučera. Poslední rozloučení se bude konat při mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha ve středu 2. března od 12.30 hodin.


57545


Pavel Kučera se narodil 27. května 1932 v Praze. Po maturitě pracoval jako dělník v továrně, později na stavbě, a tajně se přitom připravoval na kněžství.  V listopadu 1962 byl vysvěcen na jáhna, a když se mu podařilo dostat se do zahraničí, dokončil v Itálii svou teologickou formaci, v roce 1965 přijal v diecézi Augsburg kněžské svěcení a byl uvolněn pro pastoraci mezi krajany, kteří z různých důvodů museli opustit Československo. Od roku 1967 sídlil nedaleko Norimberku, poblíž utečeneckého tábora v Zirndorfu, a poskytoval pomoc hmotnou, často i finanční, především však psychickou a duchovní všem, kdo potřebovali.

Papež Jan Pavel II. mu v roce 1987 udělil titul monsignore a v roce 1992 ho jmenoval čestným papežským prelátem. V letech 1991-2006 pracoval Mons. Kučera z pověření biskupské konference v Německu jako delegát pro duchovní správu krajanů. Když dosáhl důchodového věku, vrátil se domů. V roce 2007 byl jmenován kanovníkem pražské metropolitní kapituly.

Prezident republiky v roce 2000 ocenil záslužnou činnost Pavla Kučery udělením Medaile za zásluhy II. stupně. Pražský arcibiskup mu v roce 2012 udělil stříbrnou Svatovojtěšskou medaili Arcibiskupství pražského a v následujícím roce zlatou Pamětní medaili svatých Cyrila a Metoděje.

Kvůli vážnému onemocnění byl devět měsíců až do své smrti upoután na lůžko. Poslední rozloučení se bude konat při mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha ve středu 2. března od 12.30 hodin. Poté bude ve 14.30 hodin tělo uloženo do jednoho z hrobů metropolitní kapituly na břevnovském hřbitově v Praze 6. (Aleš Pištora)

Smuteční oznámení

Aleš Pištora 29. 02. 2016