Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Zemřel P. Bernardin Mráz

P. Bernardin Josef Mráz se narodil 5. března 1909 v Levoči v tehdejším Rakousko-Uhersku, kde také studoval na slovenském gymnáziu. Roku 1925 nastoupil do noviciátu v klášteře ve Spišském Štvrtoku, kde 20. září 1926 složil první řeholní sliby. Pokračoval ve studiu v Osimo, Assisi a v Římě. V kolegiu na San Teodoro v roce 1929 setkal se sv. Maxmiliánem. V bazilice Dvanácti Apoštolů v Římě dne 12. července 1931 přijal kněžské svěcení (po obdržení dispensí) ve věku 22 let. V té době se stává minoritou také jeho mladší rodný bratr Jan, který později přijímá také kněžské svěcení.

Po návratu do Československa působil v Levoči, v Českém Krumlově, Opavě, Brně a v Českém Krumlově, kde pobýval až do 3. května 1950. Tři dny později byl internován v Bohosudově a pak převezen do Oseku a pracoval v tovární fabrice. V den Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 1950 byl uvolněn a přijel do Prahy do kostela sv. Jakuba.

Návrat ke kněžské službě právě ve svátek Panny Marie považoval za zvláštní dar Matky Boží na přímluvu sv. Maxmiliána. Těžká doba a starosti se podepsaly na jeho zdraví. Proto v červenci 1981 odešel do důchodu a stal se výpomocným duchovním u sv. Jakuba. Dne 4. července 1981 k výročí zlatého kněžství byl jmenován osobním děkanem.

Poslední rozloučení se bude konat 6. srpna 2012 v 10.30 hodin v bazilice sv. Jakuba při mši svaté, kterou bude sloužit biskup Karel Herbst. Ve 13.00 hodin budou jeho tělesné pozůstatky uloženy do minoritské hrobky na Olšanských hřbitovech. (Aleš Pištora)

31. 07. 2012