Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Zemřel P. doc. Miloš Raban

R.D. doc. PhDr. Ing. Miloš Raban, Th.D., se narodil 20. června 1948 v Kryštofově Údolí. Po emigraci a studiích v Německu a v Itálii byl v Římě v bazilice Santa Maria Maggiore 9. listopadu 1985 vysvěcen na kněze. V roce 1990 se vrátil do Československa a biskupem Josefem Kouklem byl jmenován administrátorem v Raspenavě a pověřen vybudováním Centra duchovní obnovy z ruin bývalého františkánského kláštera ve farnosti Hejnice, kterou také spravoval. Díky jeho nasazení a velkému úsilí se podařilo otevřít 5. ledna 2001 Mezinárodní centrum duchovní obnovy a R.D. Miloš Raban se stal jeho ředitelem. Kromě toho se věnoval také pedagogické činnosti, byl jmenován biskupským vikářem pro záležitosti církevního školství a vzdělávání. V letech 1996 – 2003 byl sekretářem Plenárního sněmu katolické církve v České republice.

Pohřební mši svatou bude sloužit v pondělí 17. ledna 2011 ve 13.00 hodin v bazilice Panny Marie v Hejnicích litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Po jejím skončení bude tělo zemřelého uloženo v hejnické bazilice. (Aleš Pištora)

Úmrtní oznámení (dokument MS Word)Úmrtní oznámení

07. 01. 2011